8. Motverka antisemitism

Högtalar ikon

Vad kan du göra för att motverka fördomar och hat mot judar?

Ta reda på mer om antisemitismens historia och orsaker. Vilka antijudiska fördomar och konspirationsteorier finns? Vad har judehat lett till historiskt och vilka konsekvenser har det idag? Du hittar mycket information i fördjupningstexterna här på ”Antisemitism – då och nu”.

Säg ifrån när någon sprider fördomar och myter om judar. Förklara att påståendena är felaktiga och att de utgör ett hot både mot judar och det demokratiska samhället.

Förklara att antisemitism även har negativa följder för den som bär på fördomarna. Den som tror att dolda judiska konspirationer styr politik, ekonomi och medier förstår varken hur samhället eller världen fungerar. Då kan man inte analysera det som händer och sker på ett förnuftigt sätt, och kommer inte heller att kunna handla förnuftigt.

Säg nej till alla slags fördomar och rasism. Att vara emot rasism mot en grupp men tycka att hat mot en annan grupp är okej har inget med antirasism att göra. Om fördomar mot en grupp accepteras så ökar risken för att fördomar mot andra grupper också accepteras.

I ditt flöde i sociala medier ser du ett antisemitiskt inlägg som påstår att ”judarna styr medier och banker”. Du bestämmer dig för att bemöta påståendet. Vad skriver du? Förklara.