Myten om en judisk världskonspiration

Högtalar ikon

Myten om en judisk världskonspiration har djupa historiska rötter. Den spelar en central roll i dagens antisemitism.

Myten om en judisk världskonspiration har rötter i medeltiden. Tidigt förekom i kristen antijudisk propaganda föreställningen om en judisk konspiration som hotade kristendomen. Judarna anklagades för att vilja ta makten över och förslava kristna. De beskylldes även för att stå i förbund med djävulen.

Fantasin om en judisk konspiration förstärktes i samband med pesten på 1300-talet. Ingen visste vad som orsakade den fruktade sjukdomen som dödade runt en tredjedel av Europas dåvarande befolkning. På flera platser spreds falska rykten om att judar förgiftade brunnar i syfte att sprida sjukdomen och skada den kristna befolkningen.

Efter franska revolutionens (1789) avskaffande av monarkin och skapandet av en republik spreds myter om en sammansvärjning av judar och frimurare (ordenssällskap med rötter i medeltiden) som försökte störta den gamla samhällsordningen. Under slutet av 1800- och början av 1900-talet växte den moderna antisemitismen fram i Europa. I den blev föreställningen om en internationell judisk konspiration med målet att ge judarna herraväldet över världen en central tanke.

I nationalistisk och rasistisk antisemitisk propaganda i Frankrike, Tyskland och andra länder utpekades judar och påstått ”judiska” idéer som den drivande kraften bakom allt som ansågs fel och hotfullt i det moderna samhället. Myter om judiska sammansvärjningar och strävan efter herrvälde användes för att ”förklara” allt ifrån liberalism, kapitalism och socialism till kristendomens minskade inflytande och modern kultur.

Bilden visar omslaget till den franska tidningen La Libre Parole. På omslaget visas en antisemitisk karikatyr av en jude som håller jordgloben i sitt grepp.

Myten om en judisk världskonspiration spreds bland annat av den franska antisemitiska tidningen La Libre Parole. Detta nummer utkom 1893. Bild: Wikimedia Commons

”Sions vises protokoll”

Störst spridning fick myten om den judiska världskonspirationen genom skriften ”Sions vises protokoll”, som utkom i Ryssland omkring år 1903. Det handlar om en ren förfalskning. Skriften påstår sig avslöja en hemlig plan som judiska ledare (”Sions vise”) dragit upp för hur de ska störta den gamla samhällsordningen och ta makten över världen. Genom att ta kontroll över medier och finansväsende och med demokratin, liberalismen och socialismen som verktyg skulle ”judarna” förstärka motsättningar mellan grupper, starta krig och framkalla ekonomiska kriser.

Efter första världskriget (1914-1918) och ryska revolutionen (1917) fick ”Sions vises protokoll” stor spridning. Den användes nu i antisemitisk propaganda för att bland annat förklara Tysklands nederlag i kriget och kommunisternas maktövertagande i Ryssland. ”Sions vises protokoll” översattes till många olika språk och blev med tiden en av de mest inflytelserika antisemitiska skrifterna. Den kom att påverka och användas av de tyska nazisterna, och spelar fortfarande idag en viktig roll i antijudisk propaganda.

Omslag på fransk utgåva av förfalskningen Sion vises protokoll

Den antisemitiska boken ”Sions vises protokoll” översattes till många språk. Bilden visar en fransk utgåva från tiden kring andra världskriget.

Nazismens världsbild

I den nazityska antisemitismen spelade myten om den judiska världskonspirationen en avgörande roll. Världshistorien uppfattades som en kamp på liv och död mellan den så kallade ”ariska rasen” och den så kallade ”judiska rasen”. I propagandan återkom ord som ”den internationella finansjudendomen” och ”judebolsjevismen”, uttryck som speglade föreställningen att judarna låg bakom både kapitalismen och kommunismen.

Andra världskriget uppfattades av Adolf Hitler och andra ledande nazister också som ett krig mot en internationell judisk konspiration. Var de än befann sig betraktades judarna som ”krigförande”, och i nazistisk propaganda förklarades att det var judarna som bar skulden till kriget och som stod bakom de mot Tyskland allierade makterna Storbritannien, USA och Sovjetunionen. Detta fantasifoster bidrog på ett viktigt sätt till förintelsen av Europas judar. För nazisterna var det ett prioriterat krigsmål.

Bilden visar Storbritanniens, USA:s och Sovjetunionens flaggor. Bakom flaggorna syns en judisk man, avbildad i enlighet med den antisemitiska karikatyrens kännetecken.

Nazitysk propaganda från andra världskriget som sprider myten om en judisk världskonspiration. Affischen, som visar en antisemitisk karikatyr av en judisk man, påstår att judarna styr de mot Tyskland allierade makterna Storbritannien, USA och Sovjetunionen. Bild: United States Holocaust Memorial Museum

Antisemitiska konspirationsteorier idag

Myten om en judisk världskonspiration har fortsatt att spridas. Under efterkrigstiden blev den en viktig del i den så kallade ”antisionistiska” propaganda som spreds av Sovjetunionen. I böcker och tal påstods att sionismen, det vill säga den judiska nationalistiska rörelsen, var en internationell judisk-kapitalistisk-imperialistisk sammansvärjning som hotade de socialistiska staterna. Liknande föreställningar har även förekommit i kommunistiska rörelser i väst.

Bilden visar en bläckfisk vars tentakler sträcker sig runt jorden. Huvudet på bläckfisken är en antisemitisk karikatyr av en jude, som här även framställs som kapitalist.

Antisemitisk propaganda i en sovjetisk tidning 1972.

Mellanöstern

Myten om en global judisk sammansvärjning blev också ett framträdande inslag i antisemitismen i Mellanöstern och Nordafrika. Den har använts och används fortfarande idag av regimer och nationalistiska och islamistiska rörelser för att ”förklara” staten Israels bildande, bortförklara misslyckanden och avleda befolkningens missnöje med fattigdom och förtryck i de egna länderna. Även föreställningen att USA kontrolleras av judar är vanlig. I religiös eller islamistiskt präglad propaganda sprids också påståenden om att judarna genom historien i hemlighet konspirerat för att försvaga islam.

Bilden visar omslaget till den syriska utgåvan av

Förfalskningen ”Sions vises protokoll”, utgiven i Syrien 2005. Bild: United States Holocaust Memorial Museum

Extremhögern

Föreställningen om en judisk världskonspiration spelar även idag en central roll i nazistiska och liknande högerextrema rörelser i Sverige, Europa och USA. De sprider lögner om att judar kontrollerar medier, finansväsende och politik, och att människor i väst lever under en ”sionistisk ockupation”.

Allt som i dessa rörelsers ögon är fel och hotfullt förklaras som ett resultat av en judisk sammansvärjning. Vanliga påståenden i högerextrem antisemitisk propaganda är att judarna eller ”judiska idéer” ligger bakom globaliseringen (ökad internationalisering av ekonomi, politik och kultur), invandring och flyktingströmmar från utomeuropeiska länder, mångkulturella samhällen, feminism, antirasism och ökade rättigheter för HBTQ-grupper (sexuella minoriteter). Syftet med denna konspiration påstås vara att försvaga ”vita” stater, identiteter, kulturer och traditioner för att på så sätt underlätta för judar att ta makten. Konspirationsteorin har stora likheter med den som sprids i ”Sions vises protokoll”.

Skärmavbild på antisemitisk tweet med texten: "I decennier har judiska intressen arbetat för Sveriges omvandling från ett idealsamhälle till en kaotisk mångkultur."

Myten om en judisk världskonspiration är central i nazistiska och liknande högerextrema miljöer. Bland annat sprids påståenden om att en judisk sammansvärjning ligger bakom invandring. I denna tweet anklagas judar för att ha förvandlat Sverige till, vad som beskrivs som, ”en kaotisk mångkultur”.

I högerextrema texter hänvisas många gånger direkt till ”judar”, men ibland används ord som ”sionister”, ”globalister”, ”kulturmarxister” och ”Rothschild”. Dessa ord fungerar i antisemitisk propaganda som kodord för judar och ”judiska konspirationer”, i andra sammanhang kan de ha en annan betydelse.

Antisemitiskt anstrukna mytbildningar om att en konspiration ligger bakom invandring och mångkultur i Europa har under 2010-talet även spridits av inflytelserika högernationalistiska politiker och partier i vissa länder i Central- och Östeuropa.

Förnekandet av Förintelsen

Propaganda som förnekar Förintelsen är vanlig i framför allt högerextrema miljöer. Den förekommer också på många håll i Mellanöstern och har bland annat spridits av Irans regim. Förnekarna påstår att Nazitysklands folkmord på judar är en ”lögn” som judarna hittat på för att vinna ekonomiska fördelar och stöd för Israel. Denna propaganda bygger på myten om en judisk världskonspiration, men den vilar också på antisemitiska föreställningar om girighet.

Skärmavbild på antisemitisk kommentar på Twitter:

Propaganda om att Förintelsen är en ”bluff” bygger på myten om en judisk världskonspiration. Denna typ av propaganda sprids bland annat genom sociala medier.

Andra antisemitiska konspirationsteorier

Det finns olika konspirationsteorier om terrorattacken mot World Trade Center och Pentagon i USA den 11 september 2001. De avfärdar alla utredningar och bevis som visat att attacken planerades och utfördes av det extrema islamistiska terrornätverket al-Qaida. Vissa påstår att attacken genomfördes av USA:s regering, andra hävdar att Israel eller judar låg bakom angreppet. Omedelbart efter terrordådet spreds till exempel på internet en lögn om att alla judar som arbetade i World Trade Center skulle ha blivit förvarnade om attacken och stannat hemma den 11 september.

Mytbildningar som beskriver 11-septemberattacken 2001 som ett verk av en judisk eller ”sionistisk” konspiration sprids bland annat av medier i Mellanöstern och högerextrema grupper i USA och Europa, men förekommer också på så kallade konspiracistiska sajter på internet, forum som samlar individer som sätter tilltro till olika typer av konspirationsteorier.

Skärmavbild på antisemitisk kommentar på Twitter: "The jews did nine-eleven"

Inlägg i sociala medier som sprider den antisemitiska konspirationsteorin om att judar låg bakom terrorattacken mot USA den 11 september 2001.

I Mellanöstern och på andra platser sprids konspirationsteorier som påstår att Israel eller judar skapat den extrema islamistiska terrorrörelsen ”Islamiska staten” i syfte att splittra muslimska länder och smutskasta islam.

I högerextrema och konspiracistiska grupper cirkulerar myter om att judar eller ”Rothschild” kontrollerar USA:s centralbank Federal Reserve och andra länders riksbanker. Rothschild, som är namnet på en judisk familj och den bankdynasti de grundat, har sedan 1800-talet av judehatare utmålats som kärnan i en judisk sammansvärjning för att styra världens finanser. I antisemitiska budskap idag fungerar ordet ”Rothschild” som ett kodord för en global judisk konspiration.

I antisemitisk propaganda vävs ofta alla dessa myter ihop till en enda gigantisk konspiration som ”förklarar” alla problem, kriser och konflikter.

Skärmavbild på antisemitisk tweet med texten: "Judar Illuminati styr världen genom "osynlig regering" som kontrollerar banker, media, osv. All det är judisk plan sedan 6000 år tillbaka."

I sociala medier sprids konspirationsteorier om en global judisk sammansvärjning.
Myten om en judisk världskonspiration är central i antisemitisk propaganda. Kan du ge exempel på hur den kommer till uttryck i dag?