2. Judisk identitet – vad betyder det?

Högtalar ikon

Judar är en folkgrupp och/eller anhängare av en religion, judendomen.

Enligt judisk religiös lag är den jude som har en judisk mor eller som har omvänt sig (konverterat) till judendomen. Men judisk identitet kan betyda olika saker för olika människor. För vissa är det främst en religiös identitet, för andra även eller endast en kulturell eller nationell identitet.

Inom den judiska religionen finns olika riktningar. Judendomen tolkas och utövas på olika sätt. Många troende judar följer religionens regler för hur man ska leva och utöva sin tro. Andra följer inte dessa regler, men känner sig förbundna med judendomen av historiska skäl eller genom familjetraditioner. Det finns också många judar som varken är troende eller följer judiska traditioner särskilt noga. Men de kan ändå fira judiska helgdagar och ibland besöka synagogan, den judiska gudstjänstlokalen. Människor kan också vara födda av judiska föräldrar men sakna band till sin judiska bakgrund och kanske inte heller identifierar sig som judar.

Judendomens skrifter

Judendomens viktigaste böcker är Tanach (den hebreiska bibeln eller vad kristna kallar Gamla testamentet) och Talmud. Tanach utgörs bland annat av de fem Moseböckerna, som kallas Tora. Talmud är en stor samling kommentarer och diskussioner kring bland annat religiösa lagar och föreskrifter.

De första judarna levde i det område som idag är Israel och Palestina. Judiska minoriteter har levt på många platser i mer än 2000 år, som i Nord- och Östafrika, Mellanöstern och Europa. I Sverige har judar funnits sedan slutet av 1700-talet. Idag lever runt 20 000 judar i Sverige.

I kortfilmen här nedan berättar William, Rebecca och Willy om vad judisk identitet betyder för dem, hur det är att leva som jude i Sverige och om utsatthet för antisemitism.

Judisk identitet kan betyda olika saker för olika människor. Ge exempel.