Antisemitiska kodord

Högtalar ikon

Eftersom öppet judehat i en del länder inte anses acceptabelt och även kan vara straffbart så används ibland kodord. Syftet med dem är att kunna sprida antisemitism utan att behöva använda ordet judar.

Vanliga kodord som syftar på judar eller ”judiska konspirationer” i antisemitisk propaganda är ”sionister”, ”globalister”, ”Rothschild”, ”Soros” och ”kulturmarxister”. Även ord som ”illuminati” och ”den nya världsordningen” (”New World Order”) används i sådana sammanhang.

”Sionister”

Dessa ord kan användas även utan denna betydelse. Genom att titta på sammanhanget, argumentationen och syftet med budskapet går det ofta att avgöra om de används som antisemitiska kodord. Det är till exempel en avgörande skillnad mellan hur ordet ”sionister” används i påståendena ”sionisterna ville upprätta en judisk stat i Palestina” och ”sionisterna styr alla medier och banker”. I det första fallet används ordet ”sionister” på ett sakligt sätt, i det andra fallet används det som ett kordord för ”judar” och uttrycker en antisemitisk konspirationsteori.

”Globalister”

Ordet ”globalister” kan i vissa sammanhang avse individer som är positiva till globalisering (ökad internationalisering av ekonomi, politik och kultur). När det i antijudisk propaganda används som kodord för judar och en ”judisk konspiration” anknyts till äldre antisemitiska föreställningar om judar som en internationell grupp som saknar rötter i och lojalitet med sina hemländer, och som endast är lojala med andra judar. Det anknyter också till antisemitiska föreställningar om judar som giriga kapitalister.

Ordet ”globalister” är nära besläktat med uttrycket ”rotlösa kosmopoliter” som användes som kodord för judar i den antisemitiska propaganda som spreds av Sovjetunionen och andra kommunistiska stater under efterkrigstiden.

”Rothschild” och ”Soros”

Rothschild är namnet på en judisk familj och den bankdynasti de grundat. Sedan 1800-talet har judehatare utmålat Rothschild som kärnan i en judisk sammansvärjning för att styra världens finanser. I antisemitiska budskap idag fungerar ordet ”Rothschild” som ett kodord för en judisk världskonspiration. På samma sätt används ibland namnet Soros. George Soros är en amerikansk-judisk finansman och filantrop. Det finns de som kritiserar Soros utan att det har med antisemitism att göra, men i antijudisk propaganda används ordet ”Soros” som ett kodord för en judisk konspiration.

Tre skärmavbilder på antisemitiska inlägg på sociala medier. Den första lyder: "Judar Illuminati styr världen genom "osynlig regering" som kontrollerar banker, media, osv. All det är judisk plan sedan 6000 år tillbaka." Den andra lyder: "Löfven representerar inte Sverige. Han representerar Soros och Rothschild." Den tredje lyder: "Enligt globalisterna och Sionisterna skall svenska elever indoktrineras i EU:s förträfflighet."

I antisemitisk propaganda används termer som ”sionisterna”, ”globalisterna”, ”Soros” och ”Rothschild” som kodord för judar eller en ”judisk världskonspiration”. Här är tre exempel på antisemitiska inlägg på twitter. I ett av exemplen utmålas Sveriges statsminister Stefan Löfven som ett verktyg för en ”judisk sammansvärjning”.