Om materialet

Högtalar ikon

Antisemitism utgör ett allvarligt samhällsproblem. För att förstå dess orsaker och konsekvenser, och för att kunna förebygga och motverka dess spridning, krävs kännedom om antisemitismens historia och samtida uttrycksformer.

Syftet med detta undervisningsmaterial är att ge elever, lärare och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.

Materialet är utformat för elever i åk 7-9 och gymnasiet. Texterna är av ämnesövergripande karaktär och passar därför i flera olika ämnen. I lärarhandledningen finns mer information om hur materialet kan användas i klassrummet.

Materialet finns även i en version med lättlästa texter och sammanfattningar på arabiska, engelska och somaliska.

”Antisemitism – då och nu” har tagits fram av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia.

Det här innehåller materialet

”Antisemitism – då och nu” består av åtta tematiska avsnitt och en introducerande startsida. Startsidan ger en översiktlig bild av antisemitismens historia, orsaker, uttryck och konsekvenser. Materialet är rikt bildsatt med foton och illustrationer som exemplifierar och förtydligar innehållet. Här finns också en kortfilm i vilken tre personer beskriver hur det är att leva som jude i Sverige. Filmen tar även upp judars utsatthet för antisemitism. Därutöver finns en källförteckning, en bildlista och en lärarhandledning.

De åtta avsnitten kan utforskas i följd, i valfri ordning eller separat med fokus på ett specifikt tema. Här följer en kort introduktion av respektive avsnitt:

1. Vad är antisemitism?
Här beskrivs antisemitism men även likheter och skillnader med andra former av fientlighet och rasism. Avsnittet innehåller även en text om hur föreställningarna om makt och globala konspirationer gör att antisemitismen kan fungera som en ”alternativ världsförklaring”.

2. Judisk identitet – vad betyder det?
Judisk identitet kan betyda olika saker för olika människor. För vissa är det främst en religiös identitet, för andra även eller endast en kulturell eller nationell identitet. Avsnittet beskriver komplexiteten i begreppet ”judisk identitet”.

3. Judisk historia
Här beskrivs judisk historia med tonvikt på diasporans uppkomst och judiskt liv och utsatthet för fientlighet och diskriminering i Europa fram till 1900-talet. Temat belyser bland annat hur antisemitiska fördomar och myter utvecklats, förts vidare genom historien och anpassats till nya politiska omständigheter.

4. Förintelsen
Det mest extrema exemplet på antisemitism är Nazitysklands folkmord på närmare sex miljoner judar under andra världskriget. Avsnittet beskriver kortfattat den nazistiska regimens förföljelse och folkmord på judar. Här finns även texter om flyktingmotstånd och räddningsinsatser i svensk regi. Allra sist en text om de beslut och åtgärder som vidtogs efter kriget för att förhindra folkmord och massdödande av etniska och religiösa grupper.

5. Antisemitism idag
Idag utgör antisemitism på nytt ett allvarligt problem både i Europa och andra delar av världen. Med avstamp i efterkrigstiden beskrivs här hur antisemitiska fördomar och myter anpassas till nya politiska omständigheter, både i Europa och i Mellanöstern. Avsnittet innehåller även texter om judehat i extrema politiska rörelser, antisemitism i sociala medier och antisemitiska kodord. Allra sist en text om antisemitismens konsekvenser, även för den som bär på fördomar.

6. Konspirationsteorier
Föreställningen om hur världshändelser – ofta katastrofer, ekonomiska och politiska kriser eller stora samhällsförändringar – är resultatet av hemliga sammansvärjningar har en lång historia. Avsnittet beskriver hur denna typ av mytbildningar spelar en viktig roll i antijudiskt tänkande och antisemitisk propaganda sedan lång tid tillbaka.

7. Antisemitism i debatten om Israel
Ibland förekommer fördomar och hat mot judar i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Avsnittet beskriver hur man kan skilja mellan antisemitism och kritik av Israels politik. Här finns även en text om den judiska utvandringen till Palestina, Israels bildande och den israelisk-palestinska konflikten.

8. Motverka antisemitism
I det sista avsnittet uppmanas läsaren att använda sina kunskaper om antisemitismens historia, orsaker, uttryck och konsekvenser för att motverka fördomar och hat mot judar. Allra sist påminner texten om att säga nej till alla slags fördomar och rasism.

Så navigerar du i materialet

De åtta tematiska avsnitten nås via menyn i högerkant eller via de olika boxarna som ligger längst ner på varje sida. Menyn i högerkanten fälls ut med de tre strecken allra högst upp. Menyn stängs med krysset. I menyn finns även tre ikoner: ett hus, ett ”i” och en ”person framför whiteboard”. Dessa är länkade till startsidan, till den här sidan och till lärarhandledningen.

Så skapades materialet

”Antisemitism – då och nu” har tagits fram av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia. Delar av texten bygger på undervisningsmaterialet ”Antisemitism i Europa fram till 1945. Antisemitism och judisk historia i Europa” och ”Antisemitism – även idag. Antisemitism och judisk historia i Europa efter 1945”, utgivet av Anne Frank House, OSCE/ODIHR, Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism, Stockholm, 2011. Texter har författats av Henrik Bachner (FD, idéhistoria) och faktagranskats och bearbetats av Stéphane Bruchfeld, (idéhistoriker, Uppsala universitet). För pedagogisk form och webbutveckling ansvarade Terese Raymond (pedagog och innehållsproducent). Vi vill rikta ett särskilt tack till den referensgrupp bestående av högstadie- och gymnasielärare som under utvecklingsarbetet granskat och givit synpunkter på materialet.

För frågor och synpunkter

E-post till SKMA: info@skma.se
E-post till Forum för levande historia: info@levandehistoria.se